שר הדיגיטל דוד אמסלם עם פרשת השבוע ״פרשת וירא.״:

חדשות ישראל

חדשות ישראל

תתמונה באדיבות : דוד אמסלם


שר הדיגיטל חה״כ דוד אמסלם עם פרשת השבוע

 

פרשת וירא.

 

השר דוד אמסלם :

“ואל הבקר רץ אברהם ויקח פר בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו”
הפסוק מלמדנו את עבודת השם של האבות והאימהות הקדושים.איך עשו ובאיזה זריזות הייתה עבודת הקודש שלהם.ולומדים בפסוק על שלושה זמנים בחייו של האדם.שמצד אחד הוא לומד ממי שמחנכו ומצד שני הוא מלמד את מי שאמון עליו הן במשפחה הן במסגרת לימוד והן בכלל בחיים.

ועל שלושה סוגי אנשים הראשון הוא *אברהם* והשני הוא *בן* והשלישי הוא *נער*.והרישא והסיפא מדברים על הזריזות של שלושתם.שנאמר ואל הבקר רץ אברהם ובסיפא וימהר לעשות אותו.דהיינו בא אברהם ומלמדנו את הדרך בה נלך ובה נרוץ והוא את הבקר רץ אברהם.אל תקרי *הבקר* אלא *הבוקר* שבו כל העולם מתעורר ואיתו אפשר לעשות ולקיים מצוות חסד.הן במשפחה הן בבית כנסת הן בבית המדרש והן בעבודה או בדברי הרשות בחיים.

ועוד נאמר וישכם אברהם בבוקר.ועוד ואל הבקר- רץ אברהם ויקח=ס”ת *צמח* ר”ת *צדקות מצוות חסדים* ואיזהו החכם? זה הלוקח מצוות.שנאמר בפרשה כחם היום… *כחם* אותיות *חכם* דהיינו בכל בוקר ובכל יום רץ אל הבקר שזהו לשון רבים.ולא מסתפק רק בצדקה או בחסד או במצוות אלא גם בצער המילה ביום השלישי רץ ולא נח לרגע.ומלמדנו אברהם אבינו ע”ה שכל פעולה וכל צעד רוחני חייב ללמד גם את בנו ואת בן בנו. שנאמר בפסוק ויקח בן…ומה מלמדו? שכל מצוה שכל צדקה כל תפילה כל קורבן.צריך שיהיה רך טוב ונעים לשמיים ולבריות.ובן ממשיך דרכו של האב ממשיך דרכו גם לנער שראה את אביו ואת סבו עושים כך.ומי רואה את שניהם ולא יוצא לקראתם.

לכן נאמר בסיפא אל הנער וימהר לעשות אותו.וכל אחד מאלו חייב לעשות את הפעולות הנזכרות כאן.בעדינות ברחמים גדולים.שרק על ידי ימין מקרבת וחום ואהבה ורחמנות.יקויים ההמשך של חייו ושל זרעו.על ידי הבן והנער.לכן אברהם ויקח בן בקר=ס”ת *רחמן* האב על ילדיו.וכאשר כל אב.מנהל.מורה.וכל בר סמכא אחר מתנהג עם פקודיו עם תלמידיו ועם האנשים בכלל.ברחמים גדולים.

אזיי אבא שבשמיים מתמלא רחמים על עם ישראל.ומצילם מכל צרה וצוקה וכל גזירות קשות ורעות.וגוזר עליהם גזירות טובות.לכן *רץ* אותיות *צר* שנאמר “בכל צרתם לו צר”.לכן נאמר ואל *הבקר* אותיות ואל *הקבר* אותיות ואל *הבוקר* רץ בבחינת הגאולה של עם ישראל.דהיינו בכל מקום השכינה עם עם ישראל.בדרך.בחניה ובחיים בכלל.וזו התמורה על הריצה של האדם כאן בעולם הזה.שרץ ומשקיע ומזיע לטובת האחר.כך גם בורא עולם עושה לו לפנים משורת הדין.

וכך הבני אדם שגמל להם מחזירים לו.לכן בסיום מסכת אומרים את הנוסח אלה רצים ואלה רצים.אלה רצים לחיי העולם הבא ואלה רצים לבאר שחת שנאמר אנשי דמים לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך.

ומהו ההבדל בין הרצים? שהאחד כל ימיו רוחניות ואילו השני כל ימיו *דמים* שהם לשון כספים. שמשאיר אותם כאן.שנאמר אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו.ומי יבוז לו? אלו הנהנים מכספו אשר עמל ורץ עליו רבות.ובסוף לא נהנה מאומה מהם.ומדוע הבטחון הזה ומהיכן לומדים זאת? מהפסוק ! שבטוחים במעשיהם עם ישראל.אזיי רצים ראשונים לכל דבר שבקדושה.

ושום פחד ושום מורא ושום יצר הרע לא עומד נגד עיניהם.אלא התורה התפילה המצוות והחסדים הם האור והנר לרגלינו.
השיעור לעילוי נשמת כל הנפטרים והנפטרות.
ולהבדיל מן החיים לרפואת כל החולים והחולות בעם ישראל.
ולביאת משיח צדקנו במהרה.

אמן

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ אדיר לאתר את בעלי הזכויות בכל תמונה ותצלום שאנו עושים בו שימוש. אם בטעות השתמשנו בתצלום שאתם בעלי זכויות בו אתם מוזמנים לפנות אלינו במייל להפסקת השימוש בו.

תגובות

כתבות אחרונות

עקבו אחרינו

כתבות נוספות


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/theilnewsco/public_html/wp-includes/functions.php on line 4755

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/theilnewsco/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110